6 เมษายน 2562 สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือค่าฝุ่นลดลงต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีค่าฝุ่น PM2.5 และ PM10 สูงสุดในระดับสีแดง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือค่าฝุ่นลดลงต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีค่าฝุ่น PM2.5 และ PM10 สูงสุดในระดับสีแดง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจวัดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดวันนี้ (6 เม.ย.62) ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าเฉลี่ยระหว่าง 43 – 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาพรวมค่าฝุ่นเกือบทุกพื้นที่ลดลงจากเมื่อวานนี้ (5 เม.ย.62) หลังคุมเข้มหยุดและดับไฟป่าเร่งด่วนเพื่อลดจุดความร้อน (Hotspot) โดยพบเกินมาตรฐานในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ 6 พื้นที่ โดยพบพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 70 – 170 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 11 พื้นที่ โดยพบพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ค่าฝุ่นลดลงอยู่ที่ 170 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับสาเหตุยังมาจากประชาชนลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์ หาของป่า และการเตรียมพื้นที่เกษตร จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังการลักลอบเผาตลอด 24 ชั่วโมง และให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะหน้ากาก N95 ในพื้นที่รุนแรงและค่าฝุ่นสูง